Zásady ochrany soukromí, zpracování osobních údajů a souborů Cookies

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Martin Žegklitz
V Podluží 1632/5, Praha 14000, Česká republika
IČ: 03825779

Je provozovatel webu till6.cz a poskytovatel služeb. Kontaktovat v rámci otázek spojených s ochranou osobních údajů nás můžete e-mailem na adrese zc.6llitobfsctd@oiduts. Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

Jaké informace o Vás zpracováváme?

 • Vaše základní identifikační údaje
  (jméno a příjmení, IČ, DIČ, bankovní spojení)
 • Adresní údaje
  (název ulice a číslo popisné, město, PSČ, stát)
 • Kontaktní údaje
  (telefonní číslo a email)
 • Cookies pro reklamní sítě a statistická data
  (Google Analytics, Hotjar)
 • Provozní protokoly
  (IP adresy, webové požadavky, data prohlížeče)

Za jakým účelem tyto informace o Vás zpracováváme?

Největší část osobních údajů, které zpracováváme o zákaznících a dodavatelích vedeme v souvislosti s poskytováním našich služeb (grafické služby, webdesign, digitální fotografie a další).

V případě zrealizované a dokončené objednávky si uchováváme také informaci o Vaší objednávce, abychom Vám mohli pomoci při reklamaci. Zároveň slouží tyto údaje jako informace v jaké specifikaci byla objednávka zpracována. Dále tyto informace používáme pro pro interní účely v rámci zlepšování našich nabídek a služeb.

Účel zpracování informací pro konkrétní sekce:

Základní identifikační údaje a adresní údaje

 • uzavření smlouvy
 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • objednávky
 • fakturace
 • doručení materiálů na adresu a to přímo zaměstnanci naší společnosti nebo za využití dopravce či zásilkové společnosti

Kontaktní údaje

 • zasílání nabídek na základě poptávky
 • běžná komunikace v rámci plnění smlouvy
 • potvrzení o přijetí objednávky
 • informace o stavu objednávky
 • elektronické zasílání daňových dokladů
 • informování v souvislosti s poskytovanými službami formou SMS

Cookies reklamních sítí a statistická data

 • Zpracování statistik návštěvnosti webu
 • PPC propagace

Provozní protokoly

 • Zajištění provozní stability poskytování služeb
 • Zajištění bezpečnosti služeb

Komu Vaše osobní informace předáváme?

Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Údaje můžeme předat osobám nebo společnostem, které k Vám dovezou naše produkty, v tom případě sdělujeme údaje jen v nezbytně nutném rozsahu pro doručení. Dále můžeme předat Vaše údaje osobám participujícím na naplnění Vašich objednávek či požadavků, pokud dané informace k takovým účelům nutně potřebují.

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících třetích stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů:

 • Statistické a analytické systémy (Google Analytics, Hotjar)

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Veškeré osobní údaje zákazníků, dodavatelů či třetích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smluv či dohod a také po dobu, po kterou jsme povinni údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Vaše osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za účelem obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 • Obdržení informace o datech, které o Vás zpracováváme
 •  Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu
 •  Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 •  Právo na přenositelnost údajů na Vámi zvoleného správce či zpracovatele osobních údajů
 •  Právo vznést námitku proti zpracování či omezení zpracování osobních dat
 • Právo na výmaz – za podmínky, že nebude existovat žádný jiný důvod, který nás opravňuje zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na email zc.6llitobfsctd@oiduts.

Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout?

Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme vám související službu poskytnout.

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který Váš internetový prohlížeč čte nebo ukládá na pevném disku Vašeho koncového zařízení (např. počítače nebo chytrého telefonu) při vstupu na webovou stránku. Téměř každá webová stránka využívá technologii cookie pro zajištění fungování stránek a optimalizaci vzhledu a funkčnosti. Cookies rovněž přispívají k tomu, že Vaše interakce s webovými stránkami jsou bezpečnější a rychlejší, protože cookies si umí zapamatovat Vaše preference (např. přihlašovací údaje a jazyk) tak, že odešlou obsažené informace zpět původní webové stránce (cookies vlastní strany) nebo jiné webové stránce, ke které patří (cookies třetí strany), když se znovu přihlásíte na příslušnou webovou stránku ze stejného koncového zařízení.

Jak používáme cookies?

Soubory cookies používáme ke zlepšení vašich uživatelských zkušeností s webem tak, že webovým stránkám umožníme, aby identifikovaly Váš prohlížeč, buď po dobu trvání vaší návštěvy (za použití relačních cookies), nebo pro opakované návštěvy (za použití trvalých cookies).

Jaké jsou typy cookies používané na stránkách till6.cz?

 • Technické cookies první strany jsou krátkodobé cookies zajišťují základní technickou funkčnost webu
 • Statistické a diagnostické cookies první strany jsou dlouhodobé cookies využívány ke generování anonymních statistik o používání webu.

Co dělat, když nechcete používat soubory cookies?

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nastavením internetového prohlížeče odmítnete užívání a ukládání cookies v zařízení, budete moci užívat naši webovou stránku i nadále, nicméně některé možnosti a funkce nemusí fungovat správně.

Souhlas s umístěním souborů cookies je dobrovolný. Budete-li si to přát, můžete zablokovat některé nebo všechny soubory cookies nebo vymazat cookies, které již byly nastaveny. Všechny podrobnosti ohledně správy cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů můžete najít na stránce www.aboutcookies.org.

Používáme Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.